Giảng viên Nguyễn Minh Phương

Chuyên gia Nguyễn Minh Phương là người sáng tạo, yêu thích công nghệ mới, đặc biệt công nghệ về Cloud. Anh dành nhiều thời gian để nghiên cứu, làm việc với hệ thống Cloud từ đó có nhiều kinh nghiệm thực chiến trên hệ thống AWS Cloud. Chuyên gia Nguyễn Minh Phương hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn Học viên những trải nghiệm lớp học tuyệt vời từ các kinh nghiệm thực tế của bản thân.

Anh đã từng trải qua vị trí chuyên môn như: Kỹ sư hệ thống, kỹ sư thông tin, giảng viên cao cấp…. Anh hứa hẹn sẽ mang đến cho Học viên những hiểu biết về quá trình làm việc thực tế và những yêu cầu cần có của một nhân sự Team AWS Infra cần,  giúp bạn có một định hướng về lộ trình phát triển nghề nghiệp tốt nhất cho tương lai.

Một số vị trí đã làm việc

 • Giảng viên Cao Cấp tại Học viện Đào tạo CodeStar
 • Kỹ sư hệ thống tại Sapo Technology JSC.
 • Kỹ sư thông tin tại SAMSUNG SDS VIETNAM

Bằng cấp

 • Tốt nghiệp  khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Chứng chỉ chuyên môn

 • AWS- Solution Architecture Professional
 • AWS-Solution Architecture Associate
 • AWS-SysOps Administrator Associate
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
 • Microsoft Certified: Azure Administrator
 • Cisco Certified Networking Associate Routing and Switching (CCNA)