Giảng viên Vũ Minh Cương

Chuyên gia Vũ Minh Cương với 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm trong đó có 8 năm làm việc ở role BA cho các dự án về nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, bán hàng, logistic, dịch vụ công, viễn thông, kho…. tại các công ty công nghệ trong nước và nước ngoài hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm thực tế để chia sẻ đến các Học viên tham gia lớp học do chuyên gia Vũ Minh Cương đứng lớp.

Anh đã từng trải qua rất nhiều vị trí chuyên môn như: Developer, BA, Senior BA, tại các công ty trong nước và ngước ngoài, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những hiểu biết về quá trình làm việc thực tế và những yêu cầu cần có của một BA giúp bạn có một định hướng về lộ trình phát triển nghề nghiệp tốt nhất cho tương lai.

Một số vị trí đã làm việc

 • Giảng viên Cao cấp tại Học viện Đào tạo CodeStar.
 • Senior BA tại Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ Thiên Hoàng.
 • Senior BA tại FSoft.
 • BA TeamLeader tại ABIVIN.
 • BA tại MITECT.
 • BA tại Công ty cổ phần công nghệ DTT, FDS.
 • Team Leader tại Công ty tích hợp quản lý Quốc tếGIMASYS.
 • Developer tại Công ty tích hợp quản lý Quốc tếGIMASYS.
 • Bằng cấp

  • Tốt nghiệp  ngành CNTT Viện Đại học Mở Hà Nội.